LIÊN HỆ

    CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

    Nhà phân phối tủ đông, tủ mát hàng đầu Việt Nam
    Kiot 60 Trung Tâm Thương Mại Cầu Bươu – Thanh Trì, Hà Nội
    Số điện thoại: 0911220875, 0945834980
    Email: Thegioitudongmat@gmail.com